8 Ekim 2018 Pazartesi

ŞEHRİN BAKİR KULLARI

Şehrin bakir kulları yapayalnız kimsesiz
Günahkar sokaklarda çürüme zirve tavan
Eğilmez başlar yıkık orada yaşam yavan
His yalanmış yürekler yürüyor elbisesiz

El ele kenetlenmiş kepaze saadetler
Ey muktedir ve sen ey kifayetsiz muhteris
Bitmez arsız şehvetin neyler sana müderris 
Nefsine kanat takmış arızî kabahatler

Güya and mı içmiştin suya perçin vurmaya
Durup bekleme gayri dağıtılmış kumanya
Sana mı kalacaktı kir damıtılmış dünya
El alem uca varmış şimdi asıl zurnaya

Gri maviyi örtmüş kasevet kusar sanki
Çığ mı düşmüş ocağa çamur sıvanmış evler
Kibrit değmez dudağa alev kuşanmış devler
Dilde matem sesi var şekavet hızar sanki

Sokaklar çıplak tenha bir sen varsın ortada
Yeryüzü kor karanlık sema hardan delinmiş 
Sen matemi içerken göğe elemler sinmiş 
Tsunami ardılı vicdanlar işportada

BEŞİROĞLU ...28.09.2018 -ŞEHRİN BAKİR KULLARI-

9 Eylül 2018 Pazar

Yılmadım Yıkılmadım

Yılmadım yıkılmadım uğraş telaş geldim hep

Bilmedim nankörlüğü başım dik yürümüşüm
Bir sevda ki aklımda herşeye odur sebep
Çileler manzumesi hayatı sürümüşüm


Başımda kavak yeli eser kıpraşır hala
Kırk yıl geçti aradan binmedim çürük dala
Gönle has geldi gayri ondan gelen bin belâ
Ben ışkın esiriyim kafeste çürümüşüm

Beşiroğlu ... 08.09.2018 (YILMADIM YIKILMADIM)

7 Eylül 2018 Cuma

Diylen Gel


Ay doğmasın aman uca dağlardan
Giden gitmiş haber olmaz sağlardan
Bir eser kalmamış koruk bağlardan
Gam eleyip dilden dile söylen gel..

Kum doldurmuş katleylemiş nehrimi
Kuyruğundan hörelenmiş kahrını 
Nasıl arzedeyim bilmem dehrimi
Coşa coşa sızlayarak eylen gel

Gam bağrımda halelendi dolandı
Kum havuzu Çoruh havza kalandı
Hayalimde şikarlarım yalandı
Dam başında öfken dinip diylen gel

Beşir söyle yüreğinde kalmasın
Şen Bayburt'un zümrüt değer elmasın
Ağla ağla yaşlı gözün dalmasın
Bar başında sallan seyit teylen gel

Beşiroğlu ... 23.08.2018 (DİYLEN GEL)

28 Ağustos 2018 Salı

Olmaz Olsun


Al yanak üstünde hilal kaşları
Çingene karası zil olmaz olsun
Topuğuna değdi zümrüt saçları
Sürmene çakısı dil olmaz olsun.

Aradım gül çehre övgüye şayan
Tersine tersine yürüdüm yayan
Cepken pik cep delik her yanım üryan 
Bir yanıp bir sönen pil olmaz olsun.

Müptelâ eyledi başımda belâ
Huzurum kalmadı her ânım fenâ
Tövbesi olmayan büyük günâha
Âhımla beslenen kül olmaz olsun.

Beşir halin avaz edip inledi
Kahrını sabrile tutup beledi
Ne haşa ne paşa yoldaş dinledi
Hazanda güldüren gül olmaz olsun.

Beşiroğlu | 11.12.2014 (OLMAZ OLSUN)

27 Ağustos 2018 Pazartesi

GÖRDÜK

Sarınmış nevbahar böcekler yere
Çeşniyle birlikte sonbahar gördük
Coşkun akar durur ufacık dere
Öfkeyle karışık sis buhar gördük

Diller ekşi soğuyorken sıtmadan
Usulca çıkar mı can acıtmadan
İpi koparılmış tel uçurtmadan
Kuru urganlarla intihar gördük

Gördükte efendim böylesin haşa
Tanrı göstermesin bir daha başa
Ne yasa dinliyor ne ağa paşa
İbretlik bir meddah iftihar gördük

Beşiroğlu ... 15.08.2018 (GÖRDÜK)

8 Ağustos 2018 Çarşamba

Dikilmişim Ben

(Ömer Halisdemir Şehitimizin aziz hatırasına)
Kibrit şulesi mi yalar yüreğim
El’an kor aleve atılmışım ben
Dilimde hiç tat yok ağlar yüreğim
'Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışım ben'
Gecenin köhnemiş karanlığında
Kızılca kıyamet boranlığında
Pespaye niyetin katranlığında
Ne menem düşmanla sarılmışım ben
Şarapnel yağıyor havadan yerden
Sarılmış dört taraf uğursuz şerden
Uçmağa varmak çün kutlu seferden
Şüheda kervana katılmışım ben
Ankara Malatya Edirne Bayburt 
Ölmeye değmez mi bu güzel yurt
Ömer'im Halis'im rehberim Bozkurt
Kürşat destanına yazılmışım ben
Milletim yaşasın kıyamete dek
Süzülsün al bayrak gökyüzünde tek
Türk budun verirse dirseğe dirsek
Büsbütün âleme dikilmişim ben
Beşiroğlu | 07.08.2016

3 Ağustos 2018 Cuma

İstemem

Gönül hanesinden bir dem geçersem
Kanmadan vuslata veda istemem
İşret çeşmesinden bir tas içersem
Sâdetli eyyamdan cüda istemem

Bu tene dehr dolmuş toprak olsa da
Gönül mahpesinde tutsak olsa da
Gamıma devayı ortak olsa da
Başımda üç tekbir eda istemem

Talibim ariften izler okurum
Tevrat'tan İncil'den sözler okurum
Baki'den Emrah'tan ezber okurum
Bir başka davûdi seda istemem

Beşirim dehrimle zar u zar oldum
Yirmidört kırattım keş ayar oldum
Harabat yaşadım bî karar oldum
Canıma can için feda istemem

Beşiroğlu ... 31.07.2018 (İSTEMEM)

29 Haziran 2018 Cuma

'GÖZDEN DEĞİLDİR O YAŞLAR'Dilime çiğ düşürdü gözünden akan yaşlar
Sabrımız olmasaydı çatlardı mermer taşlar
Ağlama diyorum ya.. ağla sen 'Sultan Nene'
Makûs talihimize yeğdir bu billur yaşlar.

Beşiroğlu .. 27.06.2018

23 Mayıs 2018 Çarşamba

Gülendam

Hatıran yadelde kaldı yadigâr
Pervaz içre esrik kadın gül endam

Kaşı kömür dideleri kehribar

Kara bahtım emel adın GülendamŞehla gözlerinden akan yaşların

Ok misali kıvrım hilal kaşların

Satenden esvabın şal kumaşların
Leblerine bal mı bandın Gülendam

Tez gelen hazanın tuzu biberi
Virane hayatın pulsuz gideri
Feleğin habire dönen çemberi
Yaman gile hal mi yandın Gülendam

Maşuk durur söyler sözün özünü
Yüreğinde küllenmemiş közünü
Sevmeyince arsız yarin yüzünü
Zülfüyari tel mi sandın Gülendam

Kader bizi güç eyledi zar ile
Gönül niza suç eyledi har ile
Kor ateşi seç eyledi nar ile
Şol gönüle el mi kandın Gülendam

Beşiroğlu ... 16.05 2017 (Gülendam)
mesaj yaz...

19 Mayıs 2018 Cumartesi

Şehevi İhtişamlar


Gerçi son zamanlarda lâakal duruyoruz
Memleket ahvalini hayra pek yormuyoruz
Başımızda belâ var hafakan kuruyoruz
Nedir bu keşmekeşlik kimseden sormuyoruz

Devletin bekasını emanet ettik size
Elbet yol yordamınca işi kotarın diye
Onca yıl aylar geçti şimdi döndünüz bize
Yalvar ve yakar aman.. bizi kurtarın diye

Kiminiz 'kuzmanlara' döndü yüz de benizde
Ümmeti kandırdınız yemin edip tağuta
Şan ile boğuldunuz dehşetengiz denizde
Döndünüz eyvah şaşkın kiremitli anguta

Hususiyet kalmadı milletin cenahında
Cemine ters durdunuz ümit oldu mezellet
Kaldı mı şeref bilmem sinei penâhında
Gölge etmeyin heyhat hepten yoruldu millet

Haramiye döndünüz kırk haşhaşine isnat
Haydi şimdi diyerek zillet doldu yaşamlar
Rahat bırakın artık nedir bu sefil inat
Düştüğü tende yansın şehevi ihtişamlar

Beşiroğlu ... 20.05.2018 (ŞEHEVİ İHTİŞAMLAR)

16 Mayıs 2018 Çarşamba

Başlar Eğikse

Ayet gibi titresin benim paslı kan dilim
Vecdin akşamlarında ıslandıkça  mendilim
Öfkeyle beslenmişim  gamla yanar kandilim 
Dinmez yaslarım benim sızlandıkça han ilim 
Kimyaları bozulmuş alca püsküllü fesler
Öbek öbek yükselmiş sefil baykuşu besler
Bu nasıl kumpas nerden bu cesaret bu sesler
Başın öne eğikti ona yandım değerlim
Başlar eğikse öne gönülde yas diner mi
Bir kez kırılan kalbe bin tatlı söz siner mi
Yıkıldıysa bir alem dünya cihan değer mi
Hüzün gölge gibiydi seni andı yüreğim


Beşiroğlu | 17.05.2017

13 Mayıs 2018 Pazar

Yaşam Güneşinin

Yaşam güneşinin haki alevi

Çarnaçar hayatı sürüyorum ben
Dil de tezahürü bir matem evi
Ruhumu gandırıp örüyorum ben


Sineden doluydum kalbim şikeste
Etraf saf saf olmuş benden vareste
Daltaban velâkin başım es este
Sergüzeşt derbeder yürüyorum ben

Baziçe mechûlden maşrığa kadar
Bühtanlar uzandı feleğe kadar
Nemrut’tan Ağrı’ya zirveye kadar
Yeminli şahitler görüyorum ben

Kısaca manzûme budur hikâyem
Mazide kayıtlı hayatım eylem
Bu dem de şiirle değişti çehrem
Kapattım defteri dürüyorum ben

Beşiroğlu | 23.04.2016

8 Mayıs 2018 Salı

SIĞMAZAM

Çatal yürek taşirem çağ devrane sığmazam
Gam ile yoğrulmuşam ham zamane sığmazam

Zat ile olmaz işim hakka tapan ademim
Aleme pir gelmişem âlî şane sığmazam

Hakka ittiba edip malamat işret tarzım
Meyhaneden beriyem hanûmane sığmazam

Başkaldırdım nefsime geldi anda bade hun
Hakikatte ben deyip âsumâne sığmazam

Sureti hakkım deyip keyfiyette deliyem
Cism u candan geçmişem yekta cane sığmazam

Ne sedefem ne inci hepisinden değerli
Kemiyeten zenciyem beyaz yen'e sığmazam

Geldim fani aleme usanmadım çileden
Dil de tadım kalmamış fani tene sığmazam

Gerçi geçti nevbahar yitti elden muntazam
Gönül uslandı lakin bu bedene sığmazam

Hemi Beşiroğluyam Dedem Korkut soyundan
Türk'ün bahadırıyam ben meydane sığmazam

Beşiroğlu ... 08.05.2018 (SIĞMAZAM)

30 Nisan 2018 Pazartesi

Geçirdim

Gri hallerimi dur da bir dinle
Şi'rimden bir lahza söyleyip inle
Cennette başbaşa sanki seninle
Çift gördüm hayatı şaşı geçirdim

Kalbimden dilime indirdin sızı
Dilimden düşmedin sen aşk hırsızı
Usandım çilenden gönül arsızı
Ne oyun ne oynaş.. yaşı geçirdim

Bu handa tatmadım mutlu bir günü
Ruhumu okşadın çile sürgünü
Vaveyla içinde ömrün her günü
Omzuma uslanmaz başı geçirdim.Beşiroğlu ... 21.01.2017 (GEÇİRDİM)

27 Nisan 2018 Cuma

Yemin (Koçaklama)Bre erenler hemi cümle İblisler duysun
Gayri suç bende kalsın ikbâli zevâl yıksın
Saymam şimden kimseyi erlik meydane uysun
Dal! de.. eğer dalmazsam gök girsin kızıl çıksın

Cevr-ü cefâ gam gibi tene giren çelikse
Yıkacak yar mı yok cep delik cepken delikse
Vuslata hasret gönül yürek belik belikse 
Sal! de.. eğer salmazsam gök girsin kızıl çıksın

Gökten yağsa taş dolu yinelense şer devam
Niçin yaşarım söyle yok ise kutsal davam
İnadına bu yer de gelse üstüme akvam
Kal! de.. eğer kalmazsam gök girsin kızıl çıksın

Dolmuşsa yüreğine ümitsizlik yeisi
Çağır gelsin uçmağdan Başbuğ namlı Reisi
Bakir vatan üstüne çöreklenmiş beisi
Sil! de.. eğer silmezsem gök girsin kızıl çıksın

Kuyruk acısı örter muhannetin kalbini
Kıskandırır vallahi sadık Kangal kelbini
Türk'e garez besleyen dahil/hariç sülbünü
Bil! de.. eğer bilmezsem gök girsin kızıl çıksın

Araftayız deyûben avaz eden yiğitlen
Horasan erlerinden Yunus geda mûritlen
Yesevi dergahından yüzbin gazi şehitlen 
Gel! de.. eğer gelmezsem gök girsin kızıl çıksın

Beşir yürüsün yine yolların dar bükünden
Deme'm ağır olsa da gam kervanı yükünden
Şehit Halisdemir'len gam dağını kökünden
Del! de.. eğer delmezsem gök girsin kızıl çıksın


Beşiroğlu ... 27.04.2018 (YEMİN | KOÇAKLAMA)

19 Nisan 2018 Perşembe

SEFER VAR


Te şurada yerde kaldı izlerim
Cadıhlarda muğber eğik dizlerim
Urup urup yaşla dolar gözlerim
Bu beçare ten de bülsen neler var

Men özlirem içerimden intibah
Hangı vahıt doğacaktır o sabah
Tutki menim elim de var bir silah
İşler başa düştügünde sefer var

Beşiroğlu ... 17.04. 2017 (Sefer Var)

16 Nisan 2018 Pazartesi

Yüz Vardi

Vefâdarlık gadir gıymet has şeydi
Hetir vardı gönül vardi üz vardi
Bayram neydi seyran neydi yas neydi
Hayat zordi yokuş ardi düz vardi

Gönül yadı düşleyir
Sabah badı besleyir
Yaran seni sesleyir
Aleme gelmeyirsen

Bahar başka nehar başka yaz başka
Kalp ifrazı bal kaymaklı haz başka
Gaş altından izli gizli naz başka
Ahirinde pür melali güz vardi

Beşir harda ne haldı
Bu dem dilde ne kaldı
Hayat senden ne aldı
Aleme gülmeyirsen

Beşiroğlu ... 06.04.2018 (Yüz Vardi)

2 Nisan 2018 Pazartesi

Rindane Anlar


Yine akşam yine içimden geçti,
Vakit hayli hicran kalbe geç geldi,
Gönül sevdi eyvah kendinden geçti,
Neyleyim ahretlik dize felç geldi..

Değdikçe sırtıma o sivri cağlar,
Veyl sesleri beni maziye bağlar,
Sabır gani, dolar beynime ağlar,
Elvedâ demeklik bize güç geldi..

Gönüller tarûmar kalblerde gece,
Dinmiyor dinmedi bu fasit hece,
Korkarım sükûti hayal netice,
Eyvallah etmeklik göze hiç geldi..


Beşiroğlu | 21.08.2015

23 Şubat 2018 Cuma

Bezdik

1-
Bir sürü dengesiz çıkmış meydana

Kifâyetsiz muhteris şerinden bezdik

İsmiyle müsemma kerti gaygana

Vallahi billahi derinden bezdik...Dinmiyor dillerde feryadı fizah

Usandık yetmez mi Allah illallah

Kalk gidek aybalam diyardan seyyah

Tozundan buzundan terinden bezdik...

2-
Çevrede selâmet kalmadı huzur
Her yandan felâket ediyor zuhur
Tak dedi sefâlet fokur da fokur
Hayasız insafsız düzenden bezdik...

Nereden tutayım elimde kaldı
Şikâyet duyunca serinde kaldı
Bedava bulunca gerimde kaldı
Eyyamı dem diye gezenden bezdik...

Kalpleri mühürlü gözleri bağlı
Ervahı bir mechul ezeli dağlı
Yapışmış bırakmaz kuyruk dadağlı
Ölmeden deriyi yüzenden bezdik...

Gördükte böylesin görmedik dostlar
Kuzu postu giymiş vahşi çakallar
Fakirin sinesin od dolmuş yakar
İllallah ettiren güzelden bezdik...

3-
Ah ettik vah ettik dinletemedik
Davudi narayla inletemedik
Küstaha haddini bildiremedik
Uykuya bayılan necipten bezdik...

Yüreğin alevi kanmadı gitti
Fitneye mündemiç Alevi Sünni
Mankabe hikâye revaçta şimdi
Kur’an da olmayan vâcipten bezdik...

Beşirim söylerim habire derim
Sanki de dil bilmez kâfire derim
Tanrıdan la havle sabire derim
Amentü bilmeyen edipten bezdik...

Beşiroğlu ... 02 Mart 2016

16 Şubat 2018 Cuma

Olaydı

-Hüseyin Cavid'e Nazire-
(Kör Arabın Mahnısı)


Ne kalp olaydı, ne gönül ne de dil,
Sabır taşı dikilseydi her yerde,
Çöker miydi aşka demirden perde
Alem rahat heyhat dünya mutedil

Ne dert, ne ayrılık ve ne bir belâ,
Ne hararet ne hasretlik olaydı,
Ne ayrılık ne gurbetlik olaydı
Ruhlar fenâ bulur muydu mesela

Hak adalet hür müsavat olsaydı
Ekmek elden suyu gölden el ele
Kurt kuzuyla gezmez miydi kol kola
Günah yasak rüya hayat olsaydı

Beşiroğlu ... 16.02.2017 (Olaydı)

12 Şubat 2018 Pazartesi

Selamlar OlsunGönülden selâm’ın başlar üstüne,
Canlar feda olsun kavi dostuna,
Şu fakirhaneyi gül bahçesine,
Çeviren güzele selâmlar olsun.

Halden anlayanlar ahvâli bilir,
Kal ile ameli mevâli bilir,
İlime sarılan kemâli bilir,
Boyutsuz kâmile selamlar olsun.

Dünyada hayata bakışın nedir,
Garibe fuzuli çatışın nedir,
Ahrete yönelik akışın nedir,
Kayıtsız akıla selâmlar olsun..

Gam kervanlarında yolcuyuz elbet,
Bu han da çekelim çilemiz illet,
Tan ağardığında Rab’dan bir medet,
Hudutsuz gönüle selâmlar olsun..

Beşir’e ilhâmın bol olsa gerek,
Ruhunu soğurur kör bir engerek,
Yetmiş üç fırka da yiğit bir yürek,
Haykıran celale selâmlar olsun..

Beşiroğlu | 02.02.2016 (Selamlar Olsun)
2 Şubat 2018 Cuma

Kalmadı

İsyan edeceğim herkesten erken
Bühtanımı anlar insan kalmadı
Çekip gideceğim yad ellere ben
Günü yaylayacak imkân kalmadı
Fikre sığmayacak peşler düşündüm
Zikre uymayacak düşler düşündüm
Başa gelmeyecek işler düşündüm
Çile dolduracak zindan kalmadı
Çaşıtları döğe döğe büyüdük
Albayrağı öğe öğe büyüdük
Kem gözlere   söğe söğe büyüdük
Efkâr anlatacak vicdan kalmadı
                                                      Beşiroğlu ..29.01.2018 (KALMADI)

26 Ocak 2018 Cuma

Dünyaya bir zalim egemen olsa

Dünyaya bir zalim egemen olsa
Sükût-u yeisi boğacaklar var
Memleket bir sürü çakalla dolsa
Ati de nur gibi doğacaklar varBir başına kalsan bu köhne han da
Doğru bildiğinden şaşma cihanda
Mazluma felâket gelse bir an da
Zuluma dur deyip koğacaklar var

Beşiroğlu 

16 Ocak 2018 Salı

Sar Beni

SAR BENİ
Gonca gülüm leylak rengi kal olur,
Dama mintan cepkenime dal olur
Kimi sebil kimi sefil lal olur
Al goncenin dikeniyle sar beni

Gül goncesi gümrah gümrah yerişir
Şuh kokusu tüm âleme erişir
Güle nispet lale sümbül yarışır
Ol tomurcuk tohumuyla kar beni

Goncemin dalında bülbül tünemiş
Köyneğinde köy kokusu meneviş
Ne duyulmuş ne görülmüş menem iş
Ol gülzarın kızılıyla har beni


Beşiroğlu | 16.01.2016

11 Ocak 2018 Perşembe

Düştü

Sel gider kalır yerde kuma düşmez bir damla
Şimdi arsız gönlüme ansız bir cemre düştü
Yağmur yağarken İl'de dama çıktım lambamla
Damdan yere uzandım alnıma temre düştü
Kalbe vesvese geldi zamanın akışında
Görünen yüz ben miyim ona her bakışımda
Tütünüm yanmaz m'ola çakmağı çakışımda
Üstat imdat hû dedim bahtıma emre düştü
Bşrğl ... 29.12.2017

10 Ocak 2018 Çarşamba

Rubai (Eyliyor)

Ben gamlarla dolmuşum gönül efgan eyliyor
Bülbül güle mi değdi gül mü figan eyliyor. 
Kanat kanat büyüyen beyzi kuşlar yuvada
Alaturka şarkılar dil de eman eyliyor.
Beşiroğlu 07.01.2017 (Rubai-Eyliyor)

9 Aralık 2017 Cumartesi

Huzur

Huzur bulamıyorsan güpegündüz seherde
Hüzün ile kapatma kalbinin perdesini
Hayat şaşırtır seni müjde gelir baharda
Çıkıverir dilinden en fasih serd esini
Huzur öyle bir şey ki öte geçe Turfan da
Arap saçı gibidir uzar gider kirman da
İşi anlarsın bir dem namüsait zamanda
Dokursun bir kuytuda hüzün vesikasını
Bşrğl ... 03.09.2017 (HUZUR)

Evdeşim

Demelerime uzak duyğularıma yahın
Ev sahabım bidenem uşahların anasi
Gonağımın diregi evdeşim asil kadın
Usanmaz dil çerağım üregimin aynasi

Bşrğl ... 08.12.2017 (Evdeşim)

3 Aralık 2017 Pazar

İnceden İnce

Küllenen yaramı kim açar benim,
Uzanır ellerin inceden ince,
Mestane olmuşum pek naçar halim,
Güldürür gözlerin inceden ince.

Bismillah ille hû çıkmışım yola,
Pirimden bir medet müyesser ola,
Hicranlar mevsimi vermiyor mola,
Bindirir bin derdin inceden ince.

Hicranın mevsimi olur mu deme,
Ruhunu acıtıp yakar hengâme,
Derdinin dermanı olur meyhane,
Tez dolar defterin inceden ince.

Meyhane sanma ki köhne bir yerdir,
Kimi zehr olur içtiğin iksir,
Çaldırır yerlere şisesi serttir,
Defeder dertlerin inceden ince.

Ölmeden ölmeler maşukun işi,
Sırrını bilmeyen bilmez her kişi,
Gaipten haberler veren dervişi,
Yüzerler derisin inceden ince.

Beşir Nesimi’yle söyleşti kanda
Neşide bağladık aynı zamanda
Tadına doymadık bitti bir anda
Bu ala işretin inceden ince.


Beşiroğlu | 14.01.2016

Bizim

Hasretiyle yandık bir vefâsızın,
Tan edip yoğalttı muradı bizim
Zamana zevali düştü hüsranın,
Yazıver zarû-zar feryâdı bizim.


Hasretin türküsü yazılmış meğer
Dönseydi geriye herşeye değer,
Kırılmış dargınsa bir söze eğer
Kim söyler ahû-zar ahvâdı bizim.

Hatıra kalmadı ondan bir anı,
Kederi, hasreti sardı her yanı
Saniyen acilen nehar zamanı,
Biçiver tarû-mar hasadı bizim.

Garip için için dehrin söylersin,
Nedir böyle ah u figan edersin,
Ellere dost Beşr'e ağu şekersin,
Kesiver zülfî-yar miadı bizim.

Beşiroğlu | 12.02.2015 

27 Kasım 2017 Pazartesi

Seng-i Dilimde


Bir adın kaldı ah seng-i dilimde 
Bir de o nihâvent beste şarkılar,
Yeisin sükûtu vardı içimde
Kanat çırpışırken beyaz martılar

Taş plâk dönüyor gramofonda,
Hal serencamının uşşak faslında 
“Sıyâh ebrûlerin durûben çatma" 
Fikrime düşerken eski şarkılar

Beşiroğlu ... 10 Mart 2016

22 Kasım 2017 Çarşamba

Beşiroğlu Şiirleri

SEÇ BENİ
Güfte: Beşiroğlu
Beste: Mustafa Karaer
Rast Makamı 


Düştüm gayri kıraç gri toprağa
Ateş ile soğut beni aç beni
Aç bî ilaç nasıl geldim bu çağa
Ben ne menem faydasızım saç beni

Gurbet acı hasret beter çekemem
Kır bahçeme darı bulsam ekemem
Eynim pörçük belim bükük çökemem
Harman vakti darısızım teç beni

Yıllar varki hasretiyle yanarım
Kaybetmişim hafızamı ararım
Kime olmuş senden gayri zararım
Ben özüme hayırsızım geç beni

Beşir derler adım ile sanıma
Dokun da bak aha şu sol yanıma
Ne hengâme yeğlemişim canıma
Can istersen sızım sızım seç beni...


Beşiroğlu ... 16.08.2017