15 Haziran 2021 Salı

Geldik Gidiyoruz

Geldik gidiyoruz her şey vesile
An bile değildir hayatın senin
Mukadder eceli acep kim bile
Ölmeden ölmeli yiğit dediğin

N'olacak diyerek düşünme sakın
Gelince bir anda elvedâ vaktin
Şah damarından da vallahi yakın
Yeisi yenmeli ümit dediğin

Bizden evvelkiler binip gittiler
Dünya hayatına kanıp gittiler
Bir masal oluben itip gittiler
Uçmağa inmeli binit dediğin

Beşiroğlu..

13 Haziran 2021 Pazar

GÖRESİYORUM..Yasaklar dikleşiyor gitgide
Özlüyor, 'göresi'yorum seni
Yokluğuna alışamadım azizem..
Akşam oldu işte  
Yüreğim ağardı sensizliğin sesiyle
temaşâlardayım.
Ilık bir haziran günü yine
farkında olmadan nasılda geçmiş haftalar.... yıllar,
yine bu gündü galiba,
değil mi.?
Yine bu gün de,
bu yerdeyim sevdiğim,
bir tahta masa ve iki taş blok..
ben onlara, onlar bana bakıyor
sahi ben kim'i bekliyorum..?
Ben kimi bekliyorum ki...

Bşrğl ...

12 Haziran 2021 Cumartesi

YILMADIM YIKILMADIM

Yılmadım yıkılmadım uğraş telaş geldim hep
Bilmedim nankörlüğü başım dik yürümüşüm
Bir sevda ki aklımda herşeye odur sebep
Çileler manzumesi hayatı sürümüşüm

Başımda kavak yeli eser kıpraşır hala
Kırk yıl sürdü maceram düşmedim çıkmaz yola
Kalbe has geldi şimdi ondan gelen bin belâ
Ben gönül yetsiriyim kafeste çürümüşüm

Dönmez unuttu eyvah bîvefâ canan bizi
Güneşin emzirdiği gökkubbenin yıldızı
Bedenime nakşolmuş esmer tumturak izi
Aşıklar meclisinde hep edep bürümüşüm

İşreti âlem demi hanende benden berduş,
Bayram arefesinde toy müjdesiyle hamuş,
Cemre yere düşerken bana her yol dik yokuş,
Kuşanıp sabır zırhı ben kahır kürümüşüm

Beşiroğlu

6 Haziran 2021 Pazar

BENİ...


Döndüm şimdi yerde sarı yaprağa
Sencileyin yürüt beni sat beni
Aç bîilaç nasıl geldim bu çağa
Bencileyin sürüt beni üt beni
Hasret beter yordu gayri çekemem
Sabır olsam ben kimseye dökemem
Keklik gibi kanat çırpıp sekemem
Geceleyin uyut beni yat beni
Yıllar var ki hasretinle yanarım
Kaybetmişim menendimi ararım
Olmaz ilaç onmaz derde yararım
Aceleyin kapat beni sat beni
Kulak verme benim esrik bağrıma
Dokunda bak aha şu sol sağrıma
Dört neşide eklediğim çağrıma
Heceleyin okut beni yut beni
Beşiroğlu ...

VAR GİT İSTERSEN


Merhaba diyesim yoktu bu sabah
Fır döndü fikrimi çeldi gözlerin
Ruhumu kabzetti ahsen-i günah
Cehennem nârına yeldi közlerin
Hoşça kal demeden gittiğin akşam
Neşide* yazdırdın sarmal kafiye
Sürgün etti canım şuh bir ihtişam
İnsicam kayboldu sen yoksun diye
Pul yapraklarıyla sarı papatya
Bir tutam gül ile biraz da çalba*
Dilber dudağından al benli boya
Dilimde bir bukle uşşak murabba
Elveda demeden var git istersen
Erenler bezminde sindiğin yere
Al benliğimi de sar git istersen
Cinnetin atından indiğin yere
BEŞİROĞLU..
_______:
*Neşide: Koşuk, Şiir
*Çalba: Muma benzeyen bitki.

30 Mayıs 2021 Pazar

GÜLENDAM 2


Gök yüzün pembemsi gözlerin ela
Cenneti ala mı yurdun Gülendam
Sacların boynunda ibrişim tela
Gönlüme sevdanı kurdun Gülendam

Gönül bu nazenin akmaya gerek
Maziyi büsbütün yakmaya gerek
Duyulan elemi yıkmaya gerek
Ümitsiz bir aşka sardın Gülendam

Kaşların sarınmış karaya senin
Saçların melekler taraya senin
Füsunun panzehir yaraya senin
Dinmeyen sızıyı kardın Gülendam

Parmağın incecik kuş tüyü gibi
Ruhumu yoğalttın hoş büyü gibi
Peymanda sunulan nuş suyu gibi
Ruhumda isyanı kırdın Gülendam

Gönlümü hırpalar titreyen mızrap
Sanırdım ben seni sedeften mihrap
Pas tutan dilimi eyleyip turap
Sen benim kalbimi yardın Gülendam

BEŞİROĞLU ... 25.09.2019

GÜLENDAM

Hatıran yadelde kaldı yadigâr
Pelesenktir dilde yadın gül endam
Kaşı kömür dideleri kehribar
Kara bahtım güzel kadın Gülendam
*
Kader bizi güç eyledi zar ile
Gönül niza suç eyledi har ile
Kor alevi seç eyledi nar ile
Kal dilinde kimi andın Gülendam
*
Şehla gözlerinden akan yaşların
Ok misali kıvrım hilal kaşların
Satenden esvabın şal kumaşların
Leblerine bal mı bandın Gülendam
*
Tez gelen hazanın tuzu biberi
Virane hayatın pulsuz gideri
Feleğin habire dönen çemberi
Yaman gile hal mi yandın Gülendam
*
Maşuk durur söyler sözün özünü
Yüreğinde küllenmemiş közünü
Sevmeyince arsız yarin yüzünü
Zülfüyari tel mi sandın Gülendam
*


Beşiroğlu

20 Mayıs 2021 Perşembe

AYŞEM

Vaktiyle dillerimizde pelesenk olan B. Deran beye ait Hicaz şarkı
 "Ayşem"in bizdeki tezahürü naziremiz, arzederim efendim..


"Pınarın başında su verdin içtim"
Gözü tok gönlü bol özü şen Ayşem
Ben seni kendime yar diye seçtim
Gül yüzü güneşle benzeşen Ayşem
Maşuğum efkârım diner mi dilde
Muhabbet ortağım olsa gönülde
Bülbül ısrarıyla solan bir gülde
Bir bebek misali yüzü şen Ayşem
Titreyip yakıyor buhur göğsümde
Kelebek misali uyur üstümde
Hasretin yolcusu mühür gözümde
Kalbimle günbegün özleşen Ayşem
Kalbimin sesini dur da bir dinle
Gönlüme feveran girmiş esinle
Dilimde dualar taha yasinle
İlahi muştuyla büzüşen Ayşem
Eh gönül sızlanma dil dehrin biter
Feveranın uçup semaya değer
Kayarken yıldızlar hep birer birer
Esrik neşidemle sözü şen Ayşem
Beşiroğlu.. 07.05.2021

29 Nisan 2021 Perşembe

ÂYET GİBİ TİTRESİN


Âyet gibi titresin benim isli kandilim
Sevdâ şiarım deyip bilâsebep gelirim
Gönül yorgun olsa da yenimde al mendilim
'Aşka muhtıra' verip şaha kalkıp gelirim
*
Esvapları kirlenmiş tepe üzeri isler
Öbek öbek seyrelmiş gönül öfkeyi besler
Dil de homurtular var anlaşılmaz hod sesler
Vaveylayı sindirip ıslah olup gelirim
*
Başlar eğikse öne dilde elem diner mi
Işkta savrulan gönül başın dönüp gider mi
Kızıl lale ağ beniz kirpik kaşa değer mi
Sükût kalbi yorsa da öfke dolup gelirim
*
Gönlüme dolan nefes ömrüme bahar olsa
Her seherde lûtfedip bahtıma doğar olsa
Cemre nisanlarında yenime yağar olsa
Eylenmez yüreğimi harda koyup gelirim
*
Ah sevdalar durağı mizansen sokakları
Bülbüller aşiyanı esriyen koyakları
Şahinkaya'da şarın mermer basamakları
Ferhat'ın ıslığıyla suyu bulup gelirim

Beşiroğlu .. 06.03.2021

12 Nisan 2021 Pazartesi

GİT..


Issız sokaklarda garip ahı var
Hüzün telaşımı sor da öyle git
Anılarda sevdâ güzergâhı var
Hüzzam neşidemi yor da öyle git
*
Divâne şu gönül küsmüş yaralı
Yanık yüreğimin sessiz maralı
Esrik efkârıma ilham taşralı
Onmaz yaralarımı sar da öyle git
*
Gönül hârabımı desem âleme
Yekpâre mahlûkat uyar nâleme
N'olur kıyamete kadar bekleme
Kalp hezeyanımı yar da öyle git
*
Ağyâr hasretiyle hastadır gönül
Bir busecik bana en makbul ödül
Bu son fasıldır ki, aylardan eylül
Devayı gamımı ver de öyle git
*
Lûtfedip gül bahçe kenarlarında
Veyahut Çin Maçin* hisarlarında
Kuşkonmaz Kırklardağ* civarlarında
Vuslat meskenimi kur da öyle git
Beşiroğlu ..
______:
*ÇİN MAÇİN: Bayburt Kalesi
*KIRKLARDAĞ: Bayburt Çerçiköy de 3000 rakımlı dağ..

EN ÇOK OKUNAN

Geldik Gidiyoruz

Geldik gidiyoruz her şey vesile An bile değildir hayatın senin Mukadder eceli acep kim bile Ölmeden ölmeli yiğit dediğin N'olacak diyere...