11 Haziran 2020 Perşembe

KARDAŞ OLDULAR

Küfürle kebâir kardaş oldular
Meydanda oturup bağdaş kurdular
O yandan bu yandan paydaş buldular
Hınzırı mınzırı seçemez olduk.
Süfli bir siyaset icat ettiler
Müslüman kimlikten necat ettiler
Başbuğun yolundan ricat ettiler
Çakuru çukuru geçemez olduk.
Savmışlar 'dava'yı niyetler belli
Yalan ile dolan vebâl bedelli
Ey koca hünkârım gittin gideli
Küsuru kusuru ölçemez olduk
Beşiroğlu ... 13.05.2016 (Kardaş Oldular)

GÖRÜNSÜN

-HUZUR İÇİNDE YATSIN BAYBURTLU ZİHNİ'MİZ-

"Kalkın ara yerden dumanlı dağlar
Dost elinin bahçe bağı görünsün"
Aralansın artık zamanlı çağlar
Dedem Korkut.. Duduzar'ım görünsün

Çeşm-i hazan geldi lâle sümbüle
Gülistan harında yanık bülbüle
Hasretle beslenen esrik gönüle
Zahm-ı dehrin ülfet çağı görünsün

Şâd olmağa bizim ele gidersen
Bir muhannet nâdân dile düşersen
Aslan dağdan Duduzar’a geçersen
Çini mescit gür ırmağı görünsün

Özlem çattı gönül felah arıyor
Yollar uzak mesafeler yoruyor
Fikrim fır fır dönüp merak kuruyor
Memleketin dil çerağı görünsün

Beşir dehrî, Zihni "her dem kan ağlar"
Eyvanına germiş su-i zan ağlar
Bülbülü ah eyler bahçıvan ağlar
Şeyda çağın son durağı görünsün

BEŞİROĞLU ... 08.07.2019

İSTEMEM

Gönül hanesinden bir dem geçersem
Kanmadan vuslata veda istemem
İşret çeşmesinden bir tas içersem
Sâdetli eyyamdan cüda istemem
Bu tene dehr dolmuş toprak olsa da
Gönül mahpesinde tutsak olsa da
Gamıma devayı ortak olsa da
Başımda üç tekbir eda istemem
Talibim ariften izler okurum
Tevrat'tan İncil'den sözler okurum
Hicranî, Zihni'den ezber okurum
Baki'den davûdi sada istemem
Beşirim dehrimle zar u zar oldum
Yirmidört kırattım keş ayar oldum
Harabat yaşadım bî karar oldum
Canıma can için feda istemem
Beşiroğlu ...

2 Haziran 2020 Salı

SIĞMAZAM

"Gerçi bugün Nesîmîyim Hâşîmîyim Kureyşîyim
Bundan uludur âyetim âyet ü şâna sığmazam"
Seyyid Nesimi

Dil de çerağ serde var zîl kemâne sığmazam
Gam ile yoğrulmuşam ham zamâne sığmazam

Zat ile olmaz işim hakka tapan âdemem
Âleme pîr gelmişem âlî şâne sığmazam

Hakka ittiba edip malamat işret tarzım
Meyhaneden beriyem hanûmâne sığmazam

Başkaldırdım nefsime geldi anda bâde hun
Hakikatte ben deyip âsûmâne sığmazam

Geldim fâni âleme usanmadım çileden
Dilde tadım kalmamış şâdûmâne sığmazam

Sûret-i Hakk’ım deyip keyfiyette deliyem
Kisb-i kârdan geçmişem kor külhâne sığmazam

Ne sedefem ne inci hepisinden münciyem
Kemiyeten zenciyem ben cihane sığmazam

Gerçi geçti nevbahar yitti elden muntazam
Gönül uslandı şimdi cism û câne sığmazam

Mûti beğlerden sanı, namı Beşiroğluyam
Deli Dumrul gadası her meydâne sığmazam

BEŞİROĞLU ...08.05.2018

SÜKUTUN YEİSİ

Sükûtun yeisi var yastığımda
Kalbimin pasını silemedin ki
Od yakar tenimi kar bastığında
Gönlümün yasını bilemedin ki

Mescidin minberi kalbine bakar
Sevdanın hicriyle gönlümü yakar
Ruhumda pey olur akar da akar
Derdimi paylaşıp bölemedin ki

Gözlerin aklımı çelip götürdü
Sözlerin fikrimi alıp götürdü
Bir tatlı buseyle esip götürdü
Çer çöpü gönlünden elemedin ki

 02.06. 2019

1 Haziran 2020 Pazartesi

FETİH

Fethi Mübin Kutlu Olsun (567. yıl)

Kutsamıştı ol şehr-i Stanbulu Peygamber,
Sabah müstakbel zafer için açıldı seher,
Tan ağarırken tekbir haydi Allahüekber,
Gök kubbeyi indirdi yere o şanlı asker..
Uzak yakın mesafe tetikte müfrezeler,
Yedi tepe üstünden silindi cerbezeler..
Bir bahadır yetmişti sanki toyda düğünde,
Her kılıç darbesiyle vurdu kâfire künde,
Ulubatlı Hasan'dı kulelerin bükünde,
Uçmağa mı yürüyor dilinde tekbirlerle..
Arşa çıktıkça erler eğdi başın bulutlar,
Yer gök hep inliyordu top ve tüfenk barutlar..
Salt bir fetih değildi cihana verdi hiza,
Âlem elveda dedi küffâra yeğdi ceza,
Topkapı'dan her yana umut doldu yer feza,
Köhne Bizans yıkıldı dua Fatihalarla..
Doğu Roma silindi ve şanlı gazi ordu,
Gazi Mehemmet Sultan çağa Türk mührü vurdu..

Beşiroğlu ..